מתי תדעו אם יש צורך לפנות עם הילד לקלינאית תקשורת?
אותיות ומספרים

מתי תדעו אם יש צורך לפנות עם הילד לקלינאית תקשורת?

התינוק ממעט למלמל? בן השלוש לא משתמש במשפטים מלאים? יתכן ודרושה כאן התערבות מוקדמת בכל גיל ישנן ציפיות שונות בנוגע לתקשורת והתפתחות השפה של הילד: אילו צלילים הוא צפוי להפיק? באילו ג'סטות הוא צפוי ...

הגייהס' במקום ש' ועוד: מתי לטפל בשיבושי ההגייה של הילד?

ס' במקום ש' ועוד: מתי לטפל בשיבושי ההגייה של הילד?

מתי זה צריך להדאיג, אתכן מתי כדאי לגשת לאבחון והאם יש דרך להבין אותו בכל זאת? כבר במהלך שנת החיים הראשונה, עוד לפני המילים הראשונות, אנחנו שומעים את התינוק מפיק צלילים שמסייעים לו לתקשר עם המבוגרים...